Wspomnienia jastrzębian

Pojechał po szerokich torach...
Relacja z WÅ‚adysÅ‚awÄ… Kuczera córkÄ… Teofila SzczÄ™snego, policjanta polskiego zamordowanego wiosnÄ… 1940 roku w Kalininie przez NKWD. UrodziÅ‚am siÄ™ w
Prawda była głęboko zakopana
UrodziÅ‚am siÄ™ 20 kwietnia 1926 roku w Godowie, gdyż mój ojciec najpierw rozpoczÄ…Å‚ pracÄ™ jako policjant w Katowicach, a potem przeniesiono go do Godowa. Na koniec
Dzieciństwo na zesłaniu
Noc 9/10 lutego 1940 r. „W lutym 1940 r. skoÅ„czyÅ‚o siÄ™ moje dzieciÅ„stwo. MajÄ…c jedenaÅ›cie lat niewiele rozumiaÅ‚am, nie mogÅ‚am wtenczas wiedzieć, z jakimi
Uciec stamtąd. Historia zesłania na Sybir
Spisywanie swoich wspomnień Włodzimierz Kordiak rozpoczął w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Powstałej książki autor nie nazywa autobiografią, niewiele
Życie codzienne dawniej
„Do JastrzÄ™bia przyjechaÅ‚am w r. 1951"- tymi sÅ‚owy pani Maria rozpoczyna historiÄ™ swojego dorosÅ‚ego życia. UrodziÅ‚a siÄ™ w 1927 r. we wsi Rudziczka niedaleko
Specyficzne miasto
Urodziłem się 23 sierpnia 1934 roku w Świętochłowicach. Przeszedłem zwyczajową edukację: szkoła podstawowa, potem licealna, w 1952 roku zdawałem maturę, a
Jego wojna
Mija kolejna rocznica wybuchu II Wojny Åšwiatowej. Zawsze jest to czas skÅ‚aniajÄ…cy do refleksji, szczególnie dla ludzi, którzy przeżyli to tragiczne wydarzenie.
Inna ziemia
Deportacja  10 luty 1940 Jest to szczególna data. Wydarzenia, za-chwilÄ™ bÄ™dÄ… miaÅ‚y miejsce, zaważą na caÅ‚ym życiu maÅ‚ego Ryszarda. Tego dnia
Dwie okupacje
Okupacja  niemiecka W listopadzie 1939 wróciÅ‚am z TÅ‚umacza, woj. StanisÅ‚awowskie , gdzie pracowaÅ‚am jako wychowawczyni przedszkola. ZamieszkaÅ‚am w JastrzÄ™biu
W ImiÄ™ Boga... cz.III
Z ROBOTNICZYCH STRAJKÓW WYROSŁA SOLIDARNOŚĆ 18.09.1980 ZwiÄ…zek Zawodowy „Solidarność” górników zrodziÅ‚ siÄ™ na naszym probostwie w
W ImiÄ™ Boga... cz.II
STRAJK ROKU OSIEMDZIESIÄ„TEGO 28.08.1980r. Czwartek. OdbyÅ‚a siÄ™ pielgrzymka wszystkich kapÅ‚anów i kleryków diecezji katowickiej do koÅ›cioÅ‚a Åšw. Jana
W Imię Boga…
STRAJK GÓRNIKÓW W JASTRZĘBIU ZDROJU Niedziela, 18.06.1978 Wielkie, niezwykÅ‚e wydarzenie. Górnicy nie zjechali do pracy w kopalni „JastrzÄ™bie” i