Rodzina Witczaków

Dzieje rodziny Witczaków w PRL
MikoÅ‚aj Witczak byÅ‚ jednym z pierwszych, którzy powrócili do kraju po zakoÅ„czeniu wojny. Wraz z małźonkÄ…, JarmiÅ‚Ä…, przypÅ‚ynÄ…Å‚ z Wielkiej
Losy rodziny Witczaków w czasie II wojny światowej
Rodzina Witczaków przedostała się do Rumunii, a następnie przez Włochy do Francji. Józef Witczak ukończył tam szkołę wojenną w Coetquidan, poczym został