Postacie

Jerzy Ajzychart
13.12.- 15.12.81 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Manifest Lipcowy
Marian Augustyński
15.12.-18.12.1981 uczestnik strajku w KWK Borynia.
Leon Białecki
1980 organizator a następnie przewodniczący NSZZ „S” Nauczycieli w Szerokiej
Czesław Bizoń
Aktywny działacz podziemia
Euzebiusz Bogdanik
Podczas strajku 15.12.81 jest łącznikiem między strajkującymi kopalniami w Jastrzębiu Zdroju oraz KWK „Jankowice” i KWK „Chwałowice”.
Krystyna Bonczar
18.12.81 ma miejsce rewizja w jej mieszkaniu, SB konfiskuje materiały i dokumenty związkowe. 83/84 zaangażowana w działania KOS-a (Komitet Obrony Solidarności) w Jastrzębiu Zdroju.
Jan Bożek
09.1980-13.12.1981 przewodniczący KZ NSZZ „S” 03-12.1981 członek Komisji Górniczej Jastrzębie Zdrój.
Ireneusz Celejewski
Represjonowany w stanie wojennym
Zygmunt Chrzanowski
Członek Komitetu Strajkowego KWK "Borynia". Reresjonowany
Jan Czerwionka
Represjonowany podczas stanu wojennego
Teodor Dziendziel
13.12-15.12.1981 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Jastrzębie.
Józef Fluder
Członek prezydium KZ „S” w KWK XXX lecia –PRL. Uczestnik strajków w 1980 i 1981 ( wiceprzewodniczący KS w KWK XXX lecia –PRL).
Stanisław Haśkiewicz
13-15.12.81 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Manifest Lipcowy.
Edward Jarek
14 – 15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, po pacyfikacji kopalni otrzymuje zakaz opuszczania Raciborza.
Antoni Jurkiewicz
Represjonowany w okresie stamu wojennego. Wymuszona emigracja
Juliusz Kleeberg
W Związku 1980-81. 1968 uczestnik strajku w UŚ podczas wydarzeń marcowych.
Stanisława Krauz
1980 współzałożyciel „S” w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju
Wiktor Krywulko
13-16.12.81r. uczestnik strajku w KWK XXX-lecia PRL. Po pacyfikacji jeden z organizatorów zbiórki funduszy na pomoc rodzinom internowanych działaczy „S”.
Marian Krzaklewski
W latach 1980-1981 wiceprzewodniczący KZ „S” w ZSAK PAN w Gliwicach. Po 13 grudnia współpracownik pism „Manifestacja Gliwicka”, „RIS” oraz „Głos Śląsko-Dąbrowski”. Aresztowany w czerwcu 1984 w Zabrzu.
Ewald Kudla
Współorganizator strajku, wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego na KWK "XXX-lecia PRL", represjonowany
Waldemar Kwiatek
15.12.81 wykonuje dokumentację zdjęciową podczas pacyfikacji KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju.
Czesław Kłosek
1981 (13-15 grudzień) uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK "Manifest Lipcowy"
Jan Matysek
14.12.-15.12.81 uczestnik strajku w KWK "1 Maja"
Jerzy Nowosielski
W ZwiÄ…zku od 1980-89. 28.08.-03.09. uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy 13.12.-15.12.1981 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Manifest Lipcowy
Zofia Poziemska
W 1981 organizatorka akcji przekształcenia budynku domu partii w Szpital Miejski w Żorach.
Ks. Piotr PÅ‚onka
04.12.81 zostaje mianowany kapelanem więziennym. 15.12.81 przebywa wraz z ks. Krzysztofem Ryszką wśród strajkujących górników w KWK XXX-Lecia PRL
Leopold Sobczyński
13.12.-15.12.81 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Manifest Lipcowy
Helena Sopel–Zygarska
13.12.1981-04.1982 zaangażowana w działalność jastrzebskiego KOS (Komitet Obrony Solidarności) i środowiska podziemnej „S”.
Janusz Szczęśniak
Działalność podziemna. Represjonowany
Edward Wolny
13.12.-15.12.1981r. uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Manifest Lipcowy.
Kazimierz WÅ‚odarek
13.12.1981 – 02.03.82 internowany w Szerokiej.
Krzysztof Zaniewski
14-18.12.1981, uczestnik strajku, członek KS. 18.12.1981 aresztowany