Postacie

powrót »
Waldemar Kwiatek
Ur.26.01.1963r. w Zabrzu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Prawa i Administracji (89). 1981-89 członek NZS-u. w UŚ. 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ogłoszonego przez NZS. Współpracuje z Andrzejem Drogoniem, Wojciechem Szaramą, Robertem Zapiórem, Przemkiem Miśkiewiczem, Piotrem Gała, Danielem Wawrzyczkiem, Tomaszem Kornickim. W okresie 1981-84 współtworzy nieformalną grupę rekrutującą się głównie z działaczy NZS-u, która oprócz rozbudowy ruchu kolportażowego stawia sobie za zadanie dokumentowanie represji stosowanych przez SB wobec opozycji na Śląsku. W tych samym czasie w ramach działalności Grupy zostaje mu powierzony rejon Jastrzębia Zdroju i od tego momentu rozpoczyna systematyczny kolportaż prasy, ulotek i książek w Jastrzębiu. 15.12.81 wykonuje dokumentację zdjęciową podczas pacyfikacji KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju. 1981-89 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę w Katowicach i Gliwicach. Bierze udział we wszystkich pielgrzymkach papieskich. W swoim mieszkaniu (stancja) w Katowicach organizuje punkt dystrybucji wydawnictw podziemnych . Kolportaż obejmuje wszystkie wydziały UŚ. W latach 1981-84 uczestnik demonstracji studenckich w Katowicach i Gliwicach. W okresie 1984-89 punkt kolportażu przenosi do Gliwic (miejsce zamieszkania) i tam regularnie (raz w tygodniu) dostarczane są książki, prasa i ulotki. Współpracuje m.in. z Piotrem Gałą (kurierem). 1983 akademicki mistrz Polski w dżudo. 89-94 członek UPR. Wspierał finansowo koncerty organizowane przez Solidarność oraz wydawnictwa książkowe dotyczące najnowszej historii Polski m.in. „Żołnierze Wyklęci”, „XX lat Solidarności Ślasko-Dąbrowskiej. Uzyskał status pokrzywdzonego.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.