Postacie

powrót »
Stanisława Krauz
Ur. 12.02.1947 w Chodaczowie ( woj. podkarpackie). 72-87 zatrudniona w Miejskiej Radzie Narodowej (pózniej, Urząd Miejski) w Jastrzębiu Zdroju. 87-88 zwolnioniona z pracy. 89-91 poseł na Sejm z listy KO „S” (członkini Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, Gospodarki przestrzennej i Komunalnej, przewodnicząca podkomisji ds. Administracji Państwowej, członkini Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich). W Związku od 1980-05. 1980 współzałożyciel „S” w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju (jest to obok Katowic i Rybnika na Śląsku precedens gdzie w urzędzie Miejskim działa „S”). Po wyborach 1981 (styczeń/luty) wiceprzewodnicząca „S” tamże. 14.12.81 to początek szykan i nacisków zmierzających do zwolnienia niewygodnego pracownika min. musi się codziennie meldować komisarzowi wojskowemu. W celu skompromitowania jej jako działaczki „S” (zmuszona) zostaje zabrana do siedziby MKR w Jastrzębiu, gdzie SB demoluje pomieszczenie, wynosi dokumenty i sztandar. 1983 wynosi Sztandar MKR jastrzębskiego (dorobiony klucz) z magazynu UM w Jastrzębiu Zdroju, przekazuje go za pośrednictwem Wojciecha Radwana do Kościoła „na górce”. Przesłuchiwana w tej sprawie w KMMO w Jastrzębiu Zdroju. Od 1982 drukarz i kolporter ulotek, bibuły (przedruki). Współpracuje z Romualdem Bożko, Adolfem Kaczkowskim, Joanną Wolnikowską. Ta grupka zainicjuje powstanie „Naszej Grupy” i Środowiska OŚĆ-i, działających do 1989 r. W stanie wojennym zaangażowana w pomoc dla rodzin internowanych i aresztowanych (składki pieniężne, paczki żywnościowe). W 1982 (luty/marzec) wraz z Bolesławem Niezgodą (dwukrotnie) spotyka się z internowanymi z Szerokiej w Jastrzębiu, przewiezionymi tymczasowo (wizyta w Ośrodku Odosobnienia w Szerokiej Międzynarodowej Organizacji) do szpitala w Jastrzębiu, dostarcza pomoc – paczki żywnościowe. W 1983 przechodzi wraz z Adolfem Kaczkowskim kilkudniowe szkolenie drukarskie (sitodruk) w Warszawie. 1984-88 drukarz autor tekstów, członkini redakcji OŚĆ-i (ps. Kamil). Drukuje i rozprowadza RIS-a. Współpracuje min. z ks. proboszczem Bernardem Czerneckim, ks. Henrykiem Białasem, Elżbietą Słoń. W tym samym czasie członkini PTTK Pielgrzym, oficjalnej organizacji działającej przy Kościele „na górce” która pod pozorem legalności prowadziła działalność opozycyjną. 1984-88 kurier i kolporter na Warszawę (min.Tygodnik Mazowsze, PWA, Robotnik) przewozi także książki wydawnictw podziemnych min. Paryską Kulturę. 30. 08.87 zatrzymana na 30 godzin w KMMO w Jastrzębiu Zdroju (szykanowana i poniżana, rozebrana do naga). Tego samego dnia ma miejsce w jej mieszkaniu i miejscu pracy rewizja. Zatrzymany zostaje także mąż i syn. Po tym zdarzeniu zwolniona z pracy. Skazana przez kolegium ds. wykroczeń na 35 tyś zł. grzywny za prowadzenie działalności zmierzającej do wywołania niepokoju publicznego oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw. Przebywa na chorobowym, jej sprawą zajmuje się adwokat Leszek Piotrowski. Pod wpływem stresu zapada na zdrowiu (przechodzi operację). Podczas strajków sierpniowych 1988 r. w sztabie „na górce”. Organizuje biuro „S”, w Kościele „na górce” które prowadzi także po strajkach. 1988 wrzesień/grudzień współpracuje z pismem SPiS (pisze matryce). 24.02-26.02.89 uczestniczy w II Zjeździe delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. 1989-91 poseł na Sejm z listy KO „S”. W Sejmie zakłada Duszpasterstwo Parlamentarne, angażuje się w walkę o ustawę antyaborcyjną, jako jedna z 13 posłów, zaproszona na spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II, w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie (1991 czerwiec). 1990 organizator charytatywnego sklepu SOS. 92-98 rzecznik UM w Jastrzębiu Zdroju, redaktor serwisu jastrzębskiego, współpracuje (autorka tekstów) z tygodnikiem Gazeta Jastrzębska. W 1991 po serii telefonów z pogróżkami w niewyjaśnionych okolicznościach dochodzi do pożaru w jej mieszkaniu. 98-05 sekretarz Akcji Katolickiej działającej przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju. Od 1992 do obecnie w Stowarzyszeniu byłych posłów OKP.

Opracował: Andrzej Kamiński.
Przeczytaj relacje: