Postacie

powrót »
Leon Białecki
Ur. 28.06.1927r. w Szerokiej k. Jastrzębia Zdrój. 1955-84r.
Zatrudniony w Sp. w Szerokiej. W Związku 1980-91. 1980 organizator a następnie przewodniczący NSZZ „S” Nauczycieli w Szerokiej. 1981 współzałożyciel Miejskiej „S” Nauczycieli w Jastrzębiu Zdroju. Współpracuje z Aliną Podmagórską, Ryszardem Bonczarem, Edwardem Artymowiczem, Stanisławem Grzesiowskim, Henrykiem Orlińskim. W szkole w której uczy organizuje prelekcje o charakterze patryiotyczyno-historycznym. 1982 (styczeń) komisarz wojskowy, na spotkaniu w Sp.nr.18, instruuje nauczycieli związanych z „S” w jaki sposób mają zachowywać się w stanie wojennym (min. mają wyjaśniać uczniom konieczność i słuszność wprowadzenia stanu wojennego oraz zachować lojalną postawę do PRL-u). 1984 odmawia zdjęcia krzyża w klasie w której uczy (w szkole nr. 18 w Szerokiej, od stanu wojennego uczniowie regularnie zawieszają krzyże, które są usuwane min. pod pretekstem malowania klas) i na wskutek donosu dyrektorki (nie wykonuje jej polecenia, zdjęcia krzyża) zaczyna się jego gehenna. Od tej chwili staje się obiektem szykan i represji ze strony władz oświatowych szczebla miejskiego i wojewódzkiego oraz SB. Sprawę jego przejmuje SB w Jastrzębiu Zdroju (sierż. sztab. Henryk Brożyna). Jako figurant występuje pod kryptonimem „Literat” . W tym czasie zapada na zdrowiu (dwa zawały). 1884 przechodzi na emeryturę, z tzw. „wilczym biletem” uniemożliwiającym w praktyce podjęcia jakiejkolwiek pracy. 1985 ma miejsce przesłuchanie przez SB (funkcjonariusz Wądolny) w Jastrzębiu Zdroju podczas, którego jest straszony wieloletnim więzieniem za działalność w „S”. Tam też pada propozycja podjęcia współpracy z SB jako TW (Tajny Współpracownik) odmawia zdecydowanie i przypomina SB-ekowi, że już podczas okupacji niemieckiej nie ugiął się i bronił swojej polskości za co podobnie był prześladowany. Inwigilacja trwa do roku 1987 zaangażowani w jego sprawę są TW o pseudonimach: Irek, Halina (nauczyciele) Teresa. 1989-90 współzałożyciel i sekretarz KO w Szerokiej. Jest twórczym i czynnym pisarzem i tak w 2001 ukazuje się książka Zarys Boryni i Skrzeszkowic. 2001 Szkic Monograficzny Szerokiej-Jubileusze (wraz z żoną i Franciszkiem Piksą). 2002 – W naszej krainie. 2003- Tragiczne Przeżycia Górnoślązaków. 2004- Opowieści o Dawnych Panach oraz Gdy Stare Splata się z Nowym wszystkie wymienione tytuły powstają w współautorstwie z żoną Heleną. 2005 samodzielnie pisze i wydaje książkę o historii Solidarności w KWK Borynia – W Obronie Godności I Praw Człowieka. 1968 odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Katowickiego. 1970 Złoty Krzyż Zasługi za Pracę w Zawodzie Nauczyciela. 2002 Nagroda Miasta Jastrzębia Zdroju za Całokształt Działalności w Dziedzinie Upowszechniania Kultury i Ochrony Dóbr Kultury. W 2004 IPN przyznaje mu statut pokrzywdzonego.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.