Postacie

powrót »
Krystyna Bonczar
Ur. 08.06.1956 w Bobolicach, k. Koszalina. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, kierunek: bibliotekarstwo i informacja naukowo-techniczna (2007). 80-83 zatrudniona w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa w Jastrzębiu Zdroju. W Związku od 1980 do obecnie. 18.12.81 ma miejsce rewizja w jej mieszkaniu, SB konfiskuje materiały i dokumenty związkowe. 83/84 zaangażowana w działania KOS-a (Komitet Obrony Solidarności) w Jastrzębiu Zdroju. Stale współpracuje z Heleną Sopel-Zygarską. Kolportuje ulotki i prasę bezdebitową m.in. KOS. Wykonuje transparenty i plakaty z okazji rocznicowych Mszy za Ojczyznę oraz na pielgrzymki ludzi świata pracy do Częstochowy. 1984 uczestniczy w rocznicowej Mszy za Ojczyznę w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Warszawie. 87/88 uczestniczka pielgrzymek Solidarnościowych na Jasną Górę.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.