Postacie

powrót »
Juliusz Kleeberg
Ur.03.07.1946 w Katowicach, zm. 28.02. 2007 w Jastrzębiu Zdroju. Krewny gen. Franciszka Kleeberga. 75-81 Sędzia Sądu Rejonowego w Wodzisławiu. W Związku 1980-81. 1968 uczestnik strajku w UŚ podczas wydarzeń marcowych. Za udział w strajku zatrzymany w Katowicach na 48 godz. 1980 współzałożyciel i członek KZ „S” w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. Był to wówczas drugi taki przypadek w kraju. Uczestnik strajku o legalizację Solidarności tamże. Współpracuje z sędzią Andrzejem Jacko i Eugeniuszem Palocem.1980-81 członek Komisji Koordynacyjnej „S” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. W ramach Komisji uczestniczy w rozmowach z ministrem Bafią dotyczących uznania zasady niezależności sędziowskiej i sadownictwa jako trzeciej władzy niezależnej od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Na bazie tych działań postały zalążki późniejszej Krajowej Rady Sądownictwa. Na bieżąco dostarcza materiały i wiadomości z Warszawy. Wykorzystuje je m.in. do audycji radia MKR Jastrzębie, które współtworzy m.in. z Barbarą i Jerzym Durlakiem. Współpracuje (przygotowanie materiałów) z redakcją Tygodnika Solidarność i Wolnego Związkowca. 1981 podczas strajku w Zakładzie Karnym w Raciborzu na wniosek strajkujących reprezentuje ich w rozmowach z Komisją Rządową. Porozumienie do którego doszło tylko częściowo zostało zrealizowane ze względu na stan wojenny. 1981 delegat na I Zjazd Regionu Ślasko-Dąbrowskiego „S”, członek komisji uchwał i wniosków tego Zjazdu. W stanie wojennym oficjalnie nie działa w podziemiu. Pomaga jednak przy redagowaniu ulotek i biuletynów oraz organizuje pomoc prawną. Utrzymuje kontakty z Tadeuszem Jedynakiem, ks. prałatem Bernardem Czarneckim i Jerzym Durlakiem. Po aresztowaniu tego ostatniego zaangażowany w pomoc prawną i materialną dla jego rodziny. 1981-88 uczestnik Mszy za Ojczyznę w Kościele „na górce” w Jastrzębiu Zdroju. 81/82 przesłuchiwany przez prezesa Sądu Wojewódzkiego w Katowicach w konsekwencji przeniesiony „służbowo” do Sądu Rejonowego w Rybniku (izolacja od środowiska „S”). 1994 szykanowany, pozbawiony możliwości awansu rezygnuje z funkcji sędziego i podejmuje pracę jako radca prawny. 1989 wraca na stanowisko sędziego. 1994-02 (dwie kadencje) członek Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie.1976-07 członek jastrzebskiego Klubu Fotograficznego Niezależni, uczestnik wystaw i plenerów. Odznaczony złotym Krzyżem Zasługi.

Opracował: Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.