Postacie

powrót »
Janusz Szczęśniak
Ur.04.01.1951 w Zbludowice k. Busko Zdrój – zm. 25.07.1998 r. w
Shelton stan Connecticut USA . 1972–82 zatrudniony w KWK „Jastrzębie„. W Związku od 1980–83. 28.08.80–03.09.80 uczestnik strajku w KWK "Jastrzębie". Po wyborach zakładowych pełni funkcję przew. Oddział. NSZZ „S". 14.12.81 15.12.81 uczestnik strajku w KWK "Jastrzębie". Od początku stanu wojennego związany z opozycją przy kościele „ na górce” (sam tworzy nieformalną strukturę). Kolportuje bibułę (Wiadomości Wojenne, GROSa) ulotki oraz organizuje pomoc rodzinom internowanych (zbieranie składek).
Współpracuje z Bogdanem Chorążyczewskim, Czesławem Sławkiem, Romualdem Bożko . 18.05.82 – 01.07.82 internowany siedzi w Zabrzu–Zaborzu. 01.07.82. wyrokiem Sądu Śląskiego we Wrocławiu, skazany na 2 lata (w zawieszeniu na 4) i 50 tys. grzywny. W grudniu 1983 emigruje do USA. Na emigracji wraz z Czesławem Sławkiem (również emigr.) organizuje zbiórki pieniędzy, które przesyła do kraju (kościół „na górce” ) .
Pochowany w Polsce w rodzinnych stronach.

Opracował: Andrzej Kamiński w ramach projektu Encyklopedia Solidarności, realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.