Postacie

powrót »
Jan Czerwionka
Ur. 1948r. 74- 82 zatrudniony w KWK "Moszczenica" w Jastrzebiu Zdroju. Od 22 listopada 1982r na emigracji w Niemczech. 84-98 zatrudniony w firmie Thyssen w kopalni Auguste Viktoria w Marl w Nadrenii-Westfalii. Od 1989r. na rencie. W Związku 1980-82. Od 1976 zatrzymywany prewencyjnie w KMMO w Jastrzębiu na 24, 48 godzin np. z powodu (podwyżka cukru) (wizyta Breżniewa w Hucie Katowice). 1980 (sierpień/wrzesień) uczestnik strajku w KWK Moszczenica. 13.12.81- 02.01.82 internowany (podczas zatrzymania bity, wzięty w kalesonach i na boso) w Szerokiej. 26.12.81- 02.01.82 przebywa w więziennym szpitalu w Cieszynie. Zwolniony z pracy, przywrócony po wyjściu z interny (przebywa na chorobowym). 13.03.82 pobity zatrzymany (za śpiewanie patriotycznych pieśni) w KMMO w Jastrzębiu Zdroju (48 godz.). Rozprawa Sądowa. 13.08.82 dotkliwie pobity przez trzech „nieznanych sprawców”. Do chwili wyjazdu z Polski inwigilowany zatrzymywany, bity częste kolegia. 1982 (wrzesień) zatrzymany w KM MO w Jastrzębiu (straszony i ostrzegany, że jeśli nie wyjedzie to zostanie zabity). Od 2008 przeżywa poważne załamanie stanu zdrowia (zapada w śpiączkę).
Przeczytaj relacje: