Postacie

powrót »
Ireneusz Celejewski
Ur. 16.02.1957r. w Staszów (Świętokrzyskie). 1980 współorganizator NZS na UŚ. Pierwszy przewodniczący na wydziale Pedagogiki i Psychologii. 1981 (kwiecień) delegat na Zjazd NZS w Krakowie. 1981 (listopad) współorganizator strajku na UŚ. Współpracuje z Wojciechem Szaramą, Januszem Słaboniem, Januszem Korkiem, Andrzejem Drogoniem. 25.02.1982 zatrzymany w KM MO w Jastrzębiu Zdroju przewieziony na Lompy w Katowicach (10 dni) po tym czasie internowany w Szerokiej. Następnie po likwidacji Ośrodka (marzec) przewieziony do Uherc gdzie przebywa do 22.07.82. Odmawia podpisania lojalki. Po wyjściu z internowania, wezwany na przesłuchanie do KMMO w Jastrzębiu Zdroju podczas którego odmawia współpracy z SB. Ma trudności z podjęciem pracy „wilczy bilet”. 82-84 kolportuje książki i prasę bezdebitową (kolportaż wśród przyjaciół i znajomych). Utrzymuje kontakty z Markiem Kukowem i Andrzejem Drogoniem (NZS) oraz działaczem jastrzebskiej „S” Henrykiem Nejmanem. 1983 w rocznicę sierpnia ma miejsce nieudana próba zatrzymania go przez SB (przebywa poza domem). Nie podejmuje szerszej działalności zdając sobie sprawę, że jest spalony. 1983 w rocznicę Wujka zatrzymany wraz z przyszłą żoną Anną (24 godz.) podczas próby złożenia kwiatów. 1984 (grudzień) emigruje do Kanady.


Opracował : Andrzej Kamiński, w ramach projektu Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie.