Postacie

Marian Augustyński
28.08.-03.09.1980 uczestnik strajku w KWK Borynia.
Andrzej Bednarski
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "XXX-lecia PRL".
Ks. Henryk Białas
W czasie strajków 08.1980, 12.1981 i 08.1988 duszpasterz strajkujących w jastrzębskich kopalniach, odprawia msze, udziela spowiedzi.
Józef Blaut
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Manifest Lipcowy".
Euzebiusz Bogdanik
Organizator strajku i przewodniczący KS w ZTK GK (Zakład Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem) w Boguszowicach.
Ryszard Bonczar
1980 (sierp/wrzesień) uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy jako delegat środowisk nauczycielskich.
Jan Bożek
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Manifest Lipcowy".
Teresa Brodzka
1980-1984 zatrudniona w ZOZ Zabrze gdzie współorganizuje, a następnie zostaje przewodnicząca KZ „S”
Kazimierz Brudziński
W Związku od 80-88. 30/31.08.-03.09.80r. współorganizator i przewodniczący KS W PRG w KWK Suszec (ob. Krupiński).
Ryszard Będkowski
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Borynia".
Tadeusz Błaszczyk
Przewodniczący Komitetu Strajkowego na KWK "Borynia"
Leszek Błaut
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Manifest Lipcowy".
Zygmunt Chrzanowski
Członek Komitetu Strajkowego KWK "Borynia"
Ks prałat Bernard Czernecki
Doradca i twórca pierwszej siedziby MKR-u Jastrzębie w Kościele NMPMP (" na górce")
Zbigniew Czuczman
Inicjator strajku, członek Komitetu Strajkowego KWK "XXX-lecia PRL", Delegat do MKS PRZY KWK "Manifest Lipcowy"
Barbara Durlak
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Manifest Lipcowy".
Teodor Dziendziel
03.09.1980 uczestnik strajku (grupa pracowników PRG) w KWK Jastrzębie w Jastrzębiu Zdroju.
Jan Golec
W Związku od 1980. 28.08.-3.09.1980 uczestnik strajku. 10.1980-13.12.1981 przewodniczący Komisji Oddziałowej. 13-15.12.1981 uczestnik strajku
Zbigniew Grab
Współorganizator strajku i czlonek KS. w KWK ZMP
Eugeniusz Grzegoszczyk
Przewodniczący Komitetu Strajkowego w KWK „XXX–lecia PRL"
Sylwester Głowacki
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Borynia".
Leon Głuszak
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Manifest Lipcowy".
Krzysztof Hańcka
Członek Komitetu Strajkowego w KWK "Borynia".
Stanisław Haśkiewicz
80-88 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy. W Związku 1980-88.
1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy.
Edward Jarek
1979 – 80 członek ZZ Górników. 28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. W NSZZ „S” od IX 1980.
Janusz Jarliński
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Manifest Lipcowy", odpowiedzialny za straż robotniczą na kopalni "Manifest Lipcowy". Następnie członek pierwszego na śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Zbigniew Jaskólski
W Związku 85-95.1980 (sierpień/wrzesień) członek KS w KWK Moszczenica z ramienia ZRI (Zakład Robót Inżynieryjnych) Żory.
Tadeusz Jedynak
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Manifest Lipcowy". Następnie wiceprzewodniczący pierwszego na Śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z KWK "Manifest Lipcowy". Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich.
Antoni Jurkiewicz
Przewodniczący KS w KWK "Jastrzębie" (1980)
Waldemar Kapłon
1989-1990 wiceprzewodniczący RKW. 1989-1992 przewodniczący KZ w KWK „1 Maja”. 1990-1994 delegat na WZD i KZD. 1990-1995 członek Zarządu Regionu. 1992-1993 wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Górnictwa (1992-10/11.1993)
Waldemar Kapłon
29 sierpnia 1980r. organizator strajku w KWK „1-Maja” oraz członek Prezydium KS KWK „1-Maja”,
Władysław Kałduński
Członek pierwszego na śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Roman Kempiński
Członek pierwszego na śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Czesław Kopczyński
W 1980 i 14-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK „Jastrzębie”.
Stanisław Kosek
28.08.-03.09.1980r. uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy.
Marian Kosiński
Członek pierwszego na śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Adam Kowalczyk
W sierpniu 1980 członek Zakładowego Komitetu Strajkowego KWK „Pniówek”, członek Komisji Założycielskiej NSZZ, następnie członek KZ
Władysław Kowalczyk
28.08.-03.09.1980 udział w strajku KWK Manifest Lipcowy
Wacław Kołodyński
Członek pierwszego na śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Wiktor Krywulko
Członek „S” od 1980. W 1980 uczestnik strajku w KWK XXX-lecia PRL. Od 1980 przewodniczący Oddziałowej Komisji (Przewóz Dołowy) NSZZ „S”
Ewald Kudla
Współorganizator strajku, wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego na KWK "XXX-lecia PRL", represjonowany
Józef Kula
1980 (wrzesień/październik) autor postulatów i przewodniczący ZKZ „S” (Zakładowa Komisja Założycielska) w ZWUS w Żorach.
Ryszard Kuź
Członek pierwszego na śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Michał Luty
Od 1980 członek „S”. W l. 1980-1981 członek KZ w IPTiF. W 1981 oddelegowany do ZR NSZZ „S”, organizator „Wszechnicy Górnośląskiej”.
Waldemar Maciaszek
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Manifest Lipcowy".
Wiesław Matusiak
Współorganizator strajku i członek KS w KWK "XXX-lecia PRL" (obecnie "Pniówek")
Jan Matysek
29.08-03.09.1980 uczestnik strajku w KWK 1Maj.
Przemysław Miśkiewicz
W NZS od X 1980; 11-12 XII 1981 uczestnik strajku studenckiego na UŚ. Po 13 XII 1981 uczestnik grupy NZS wykonującej akcje ulotkowe, plakatowania oraz malowania haseł na murach.
Jerzy Mnich
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Manifest Lipcowy".
Piotr Musioł
Członek pierwszego na śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Jan Waldemar Nagłowski
28.08-03.09.1980 uczestnik strajku w KWK Jastrzębie
Rajmund Napierała
1980 (sierpień/wrzesień) członek KS w KWK 1 Maj w Wodzisławiu Śląskim.
Henryk Nejman
Współorganizator strajku i wiceprzew. KS w KWK "Jastrzębie"
Juliusz Nowacki
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "XXX-lecia PRL".
Jerzy Nowosielski
W Związku od 1980-89. 28.08.-03.09. uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy 13.12.-15.12.1981 uczestnik strajku i pacyfikacji w KWK Manifest Lipcowy.
Hieronim Ochnio
Pełnił wówczas funkcję łącznika między MKS a Komitetami Strajkowymi w zakładach pracy. Działał także w Zakładach Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju
Krystyna Olszewska
W sierpniu 1980 uczestniczy w strajku w KWK Jastrzębie. 1981 (grudzień) uczestniczka strajku i pacyfikacji w KWK Jastrzębie.
Bolesław Olszewski
28.08-03.09.80 uczestnik strajku w KWK XXX-lecia
Lech Osiak
Członek Komitetu Strajkowego KWK „Manifest Lipcowy”, następnie w składzie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
Stefan Pałka
Wiceprzewodniczący pierwszego na Śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z KWK "Manifest Lipcowy", wcześniej przewodniczący Komitetu Strajkowego na KWK "Manifest Lipcowy". Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Marian Peszyński
członek KS w KWK"XXX-lecia", delegat do MKS w KWK "Manifest Lipcowy".
Mirosław Piotrowski
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "XXX-lecia PRL".
Leszek Piotrowski
W lecie 1976 r. w ramach represji powołany na "ćwiczenia wojskowe" jako „warchoł".
Internowany do lipca 1982 r. (Katowice, Strzelce Opolskie, Uherce, Rzeszów – Załęże).
Wiesław Potęga
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Borynia".
Zofia Poziemska
18.08-03.09.1980. inicjatorka i przewodnicząca akcji protestacyjnej w Szpitalu i Pogotowiu Ratunkowym w Żorach
Zbigniew Rygier
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Borynia".
Mieczysław Sawicki
Członek pierwszego na śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Jarosław Sienkiewicz
Przewodniczący pierwszego na Śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Józef Janusz Sikora
Członek pierwszego na Śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Organizator akcji strajkowej w dniu 30.08.1980 w OPEC Jastrzębie Zdrój. Delegat załogi OPEC, która przystąpiła do strajku w KWK Manifest Lipcowy, jako trzeci zakład pracy.
Leopold Sobczyński
28.08.-03.09.80 członek MKS w KWK Manifest Lipcowy
Grzegorz Stawski
Członek pierwszego na śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Kazimierz Stolarski
Członek pierwszego na śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Ks. Antoni Stych
Odprawia msze na strajkujacych kopalniach, doradca MKR-u Jastrzębskiego
Mirosław Swatek
1977-1980 członek SKS-u. 1977(maj) uczestnik „czarnego marszu” po śmierci Stanisława Pyjasa
Christof Szablewicz
Członek Komitetu Strajkowego KWK "Borynia"
Andrzej Szymczyk
Członek Komitetu Strajkowego w KWK "XXX-lecia PRL".
Stanisław Wawryka
Inwigilowany przez SB. 1980(wrzesień) organizator i przewodniczący ZKR (Zakładowa Komisja Robotnicza) w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu Zdroju.
Andrzej Winczewski
Członek pierwszego na śląsku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sygnatariusz Porozumień Jastrzębskich
Edward Wolny
28.08.-03.09. 1980r. uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy.
Kazimierz Włodarek
27.08.1980-03.09.80 członek KS. w KWK „Manifest Lipcowy’.
04.09.80 – 31.01.81 członek prezydium MKR w Jastrzębiu Zdroju
Eugeniusz Zandler
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "Manifest Lipcowy".
Krzysztof Zaniewski
27.08.1980-3.09.1980 uczestnik strajku w KWK „Borynia”.
Ks. Antoni Łatko
Podczas strajków w 1980 wraz z ks. wikariuszem Januszem Kwapiszewskim odprawia Msze Św w KWK Borynia w Jastrzębiu Zdroju
Stanisław Łukasik
Członek Komitetu Strajkowego na KWK "XXX-lecia PRL". Odpowiedzialny za straż robotniczą i wyżywienie.