Historia Jastrzębia Zdroju

Siedem dni - czternaście lat
13 grudnia 1981 roku, pozakonstytucycjyny organ o nazwie Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadził na terenie Polski stan wojenny. Komunistyczna dyktatura Jaruzelskiego wypowiedziała
11 Listopada
Wybuch wojny Å›wiatowej latem 1914 r. powitano w Europie niemalże z entuzjazmem. Ale najwiÄ™ksza radość panowaÅ‚a w kraju, którego na próżno byÅ‚o szukać
Pomordowani na Wschodzie
We wrzeÅ›niu 1939 roku, podczas agresji hitlerowskich Niemiec na PolskÄ™, tak jak wojsko, także policjanci wycofywali siÄ™ na wschód przed przeważajÄ…cymi siÅ‚ami wroga.
Portret miasta Jastrzębia Zdrój w ostatnim półwieczu
WiÄ™kszość starych miast w Polsce, także na ÅšlÄ…sku, powstawaÅ‚o nad rzekami – Cieszyn nad OlzÄ…, Racibórz, Opole, WrocÅ‚aw nad OdrÄ…, Bielsko-BiaÅ‚a
Zakończenie działalności uzdrowiskowej
O losie jastrzębskiego uzdrowiska zdecydowała uchwała rządu PRL wydana w 1955 roku dotycząca budowy Rybnickiego Okręgu Węglowego. W latach 1955-1974 na terenie
Zmierzch uzdrowiska
Nowy etap w historii ziemi jastrzębskiej rozpoczął się w połowie lat 50. ubiegłego stulecia. Decyzją rządu PRL podęto budowę Rybnickiego Okręgu
Dzieje uzdrowiska w latach 40. i 50
Nowy etap w historii uzdrowiska w Jastrzębiu Zdroju rozpoczął się wraz z końcem II wojny światowej. Niezwłocznie po jej zakończeniu przystąpiono do energicznej
Wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej
W wyniku styczniowego natarcia wojsk radzieckich, 38. Armii dowodzonej przez gen. puÅ‚k. KiryÅ‚Å‚a MoskalenkÄ™, wybuchÅ‚a panika wÅ›ród miejscowych rodzin niemieckich. Juź
Marsz śmierci
Postępująca naprzód ofensywa Armii Czerwonej zmusiła hitlerowskie Niemcy do zatarcia śladów po zbrodniczej działalności obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Rozkaz
"Miasto Matek"
Działalność ośrodka załoźonego przez dr. Clauberga nie trwała długo. W związku z sytuacją na froncie i przesuwaniem się Armii Czerwonej na zachód, z
Okres okupacji hitlerowskiej
1 września 1939 roku rozpoczął się dla polskiej ludności Jastrzębia Zdroju długi okres hitlerowskiej okupacji, czas szykan i terroru. Władze okupacyjne zmieniły
Bohaterska obrona Boźej Góry
 Historia JastrzÄ™bia Zdroju, cz. XI. Okres przedwojenny charakteryzowaÅ‚ siÄ™ wzmoźonÄ… aktywnoÅ›ciÄ… mniejszoÅ›ci niemieckiej. Tworzone byÅ‚y róźnego
Perła śląskich uzdrowisk
W dalszym ciągu otwierano nowe pensjonaty i zakłady przyrodolecznicze, m. in. Łazienki III (fot. 3), "Masnówkę", Zakład Dziecięcy "Katowiczanka"(fot. 2), Sanatorium
Złoty okres w historii jastrzębskiego uzdrowiska
1 pażdziernika 1927 roku otwarto linię kolejową z Jastrzębia Zdroju przez Pawłowice i Strumień do Chybia. Wraz z rozwojem kurortu wzrastała liczba jego mieszkańców:
Udział jastrzębian w III powstaniu śląskim
Wyniki plebiscytu ludności przeprowadzonego w marcu 1921 roku nie zmieniły sytuacji Górnego Śląska. 40% głosujących na obszarze plebiscytowym opowiedziało się za
II powstanie śląskie i głosowanie plebiscytowe
Na początku 1920 roku został ratyfikowany traktat wersalski ustanawiający przeprowadzenie plebiscytu ludności na terenie Górnego Śląska. Ponadto zdecydowano o wprowadzeniu
Polskie organizacje wojskowe i I powstanie śląskie
Pod koniec 1918 roku Polacy mieszkający na Górnym Śląsku zaczęli tworzyć konspiracyjne organizacje bojowe, których celem miała być walka o włączenie ziem
Uzdrowisko w latach 1896-1918
Nowy etap w historii zdrojowiska w Jastrzębiu rozpoczął się w 1896 roku, kiedy to Juliusz Landau odsprzedał doktorowi Mikołajowi Witczakowi majątek ziemski wraz z
ÅšlÄ…ska Rabka
Największym ośrodkiem dla dzieci był Zakład im. Najświętszej Marii Panny. Dziećmi opiekowały się siostry boromeuszki, a pierwszym budynkiem jakim dysponował
Geneza jastrzębskich sołectw
Pierwsze wzmianki o osadzie na Boźej Górze (wtedy zwanej równieź Górą Oliwną), pochodzą z 1305r. Nieco ponad 100 lat póżniej w spisie świętopietrza
Początki osadnictwa na ziemi jastrzębskiej
W okresie wczesnego średniowiecza na terenie Górnego Śląska zamieszkiwały słowiańskie plemiona Opolan, Wiślan, i Gołęszyców. Tereny najbliźsze naszemu
Jastrzebskie epizody:
Cesarz Wilhelm II w Jastrzębiu
Historia linii kolejowej z Źor do Wodzisławia Śląskiego przez Jastrzębie Zdrój liczy sobie juź ponad 90 lat. Chociaź linia ta została zawieszona juź kilka lat temu,